Photos: Adolfo Pardo
Lairds Lake
LakeShore
Foto Uti